Dedektif Büroları | Özel Dedektif İstanbul - Private Detective Turkey | Private Detective in Turkey - Özel Dedektif , +90 532 250 63 51

Kredi Risk Analizi Özel Dedektif

Türkiye ve dünya piyasalardaki gelişmeleri dikate alan Zabata Dedektiflik Ofisi 2005 yılından itibaren kredi risk analiz değerlendirme işlemleri için şirketimiz bünyesinde ayrı bir uzmanlık birimi oluşturmuştur. Zabata da oluşturulan bu departmanımız esas itibari ile kredi riski analiz, şirket kredi verilebilirlik analizi ve değerlendirme ayrıca raporlama hizmeti sunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunu analizörlerimiz tarafından yapılan kredi risk analiz değerlendirme sonuçları müşterilerimize rapor halinde sunulmaktadır.Zabata bünyesinde oluşturulan departmanımız hizmet sürecinde iki temel unsurdan hareket etmektedir. Birinci husus toplanan bilgi ve belgelerin tam olarak tarafsız  müesseslerden temin edilmesidir. İkinci husus ise yapılacak değerlendirmenin uluslararası alanda kabul gören değerlendirme ve analiz metodlarına dayandırılmasıdır. Diğer bir deyişle analize sunulan bilgilerin güvenilirliği ve yapılan analiz ve değerlendirmelerin tutarlılığı en yüksek seviyede sağlanmış olmaktadır. Kredi riski analizi aynı karakterde ancak hitap ettiği alanlar itibariyle ayrılan iki ayrı grup talebe cevap vermektedir.

 

İlk grupta Türkiye ve dünya bankalarından ve diğer finans kuruluşlarından kredi talebinde bulunan kişi ve kuruluşların kredi risklerinin değerlendirilmesi ve raporlanması yer almaktadır. Bu noktada hizmet talebi banka ve diğer benzeri kuruluşlardan gelebileceği gibi doğrudan kredi isteyen kişi ve kurumlardan da gelebilmektedir. İkinci grupta ise bazı şirketlerin vadeli satışları nedeniyle yüklendikleri tahsilat riskini (müşterinin ödeme kabiliyetini) araştıran ve bu konuda karar verecek olan yönetici ve sorumlulara raporlama ve analiz yer almaktadır. Bu grupta asıl temel hedef vadeli mal satılan müşterilerin yasalar çerçevesinde hesapları üzerinde olduğu kadar harici araştırmalardan da yararlanarak güvenilir bilgiler toplamak, kredili çalışan müşterilerin borç ödeyebilme kabiliyetlerini ölçmektir. 
 


    Lütfen yanlış adım atmadan önce ZABATA DEDEKTİFLİĞİ arayın.